A | A | A
Foto: www.cadenagramonte.cu.Foto: www.cadenagramonte.cu

Politikk Surinam er et av landene i Amerika med størst etnisk mangfold. De største etniske gruppene er Hindustani (nedstammet fra Indiske immigranter) 37% og Kreoler (blanding av europeere og afrikanere) 31%. De etniske skillelinjene er svært synlig i de politiske partiene, noe som gjøre det utfordrende å skape politisk konsensus. Surinam gjennomførte parlamentsvalg i mai 2015 der tidligere...

Les mer
Foto: www.onlinecurrenytrading.ws.

  BNP BNP pr. innbygger BNP vekstrate Nasjonal valuta 5.297 mrd. USD (est.2014) 16.600 USD (est.2014)     3.4 % (est. 2014)   1 USD » 3.25 SRD (est.2015)   Kilde: CIA World Factbook     Økonomi Surinams økonomi er dominert av gruveindustri hvor eksport av olje, gull og alumina består av 85% av landets eksport og 27% landets inntekter. Dette gjør landet

Les mer
Foto: http://www.crossed-flag-pins.com.

Norske forbindelser i Surinam Frem til 1960-tallet kom en stor andel av den norske kaffeimporten fra Surinam. Ifølge Economic Intelligence Unit stod eks­porten til Norge i 2007 for 19,5 prosent av all Surinams eksport (tilsvarende NOK 1,83mrd), kun etter Canada og USA. Siden har samhandelen minsket. Det er ikke registrert norsk eksport til Surinam i senere år. Norske bedrifter med aktiviteter

Les mer