A | A | A

De politiske skillelinjene i Guyana følger i stor grad innbyggernes etniske opphav. 43 prosent av befolkningen er indo-guyanere og 30 prosent er afro-guyanere. Etter valget i mai 2015 kom A Partnership for National Unity (APNU) i koalisjon med Alliance for change (AFC) til makten for første gang. David Granger etterfulgte Donald Ramotar som landets president. Regjeringskoalisjonen består av til...

Les mer
Foto: www.onlinecurrenytrading.ws.

  BNP BNP pr. innbygger BNP vekstrate Nasjonal valuta Ca. 3,5 mrd. USD     (2014) Ca. 6.900 USD (2014)   3,9% (2014)    1 USD=206 guy. dollar (2015) Kilde: Economic Intelligece Unit (estimert)   Økonomi Til tross for store naturressurser er Guyana er et av de fattigste landene i Latin-Amerika med en BNP per capita på 6.900 USD (2014). Guyanas økonomi er

Les mer
Foto: www.crossed-flag-pins.com.

Norges klima- og skogpartnerskap med Guyana Om lag 85 prosent av Guyana er dekket av regnskog. I motsetning til i land som Brasil og Indonesia, er avskogingen i Guyana svært lav, både historisk og i dag (0,079%). Guyana er også et av Sør-Amerikas minst utviklede land. Den vanlige veien til økonomisk vekst og utvikling for slike land, har historisk vært gjennom å tjene penger på storstilt hogst ...

Les mer