A | A | A

Reiseregistrering

Ambassaden anbefaler alle norske borgere som er bosatt i, eller planlegger reise til Brasil, å registrere seg ved ambassaden. Dette gjøres elektronisk gjennom Reiseregistreringsportalen.

 

Dette tillater ambassaden å ta kontakt med og informere norske borgere ved behov. Eksempler på slike situasjoner kan være i forbindelse med større kriser, naturkatastrofer, sykdom eller dødsfall. Ambassaden gjør oppmerksom på at registrering er frivillig. Derimot må vi påpeke at dersom en ikke er registrert har ambassaden ikke mulighet til å varsle om kriseforhold.

Registrering er også nødvendig dersom en ønsker å motta informasjon om lokale aktiviteter, nyhetsbrev o.l. Å motta slik informasjon er frivillig, og aktiveres kun dersom dette valget hakes av i registreringsskjemaet.

Elektronisk registrering må foretas på Reiseregistreringsportalen. Dette systemet er nytt fra og med 20.06.2011 og personer registrert i det gamle systemet må selv registrere seg på nytt gjennom dette nye registeringssystemet.

Alle opplysninger behandles fortrolig. Alle som registrerer seg ved ambassaden må selv sørge for å oppdatere registreringen ved endring av adresser, kontaktnumre, e-postadresse, familiesammensetning etc.

 


Bookmark and Share