A | A | A

Sjøfartssaker

Her finner du informasjon om utstedelse av sjøfartsbok, Mønstringsordningen og Sertifikater for norske sjømenn i utlandet.

Informasjon om mønstringsordningen og Sertifikater for sjøfolk (eletronisk og manuelle skjema) Les mer

Prosedyre for utstedelse av sjøfartsbok for norske sjømenn i utlandet Les mer

Her kan du som sjømann finne oversikt over godkjente sjømannsleger i Brasil. Les mer