A | A | A

Pass og personnummer

Pass (Barn) Ved fornyelse eller førstegangs søknad om pass til barn/unge inntil 18 år, kreves alltid personlig fremmøte av både foreldre og barn på ambassaden i Brasilia eller generalkonsulatet i Rio de Janeiro. Dette er de eneste utenriksstasjoner i Brasil som er utstyrt med kiosk for opptak av biometriske data. Barn under 12 år kan få søke om pass ved et av de honorære konsulatene da de ikke ... Les mer

  SØKNAD OM VANLIG PASS (OVER 18 ÅR) Følgende skal medbringes ved personlig oppmøte ved enten ambassaden i Brasilia eller Generalkonsulatet i Rio de Janeiro. Dette er de eneste utenriksstasjoner i Brasil som er utstyrt med kiosk for opptak av biometriske data. • Gammelt pass (Dersom dette ikke fremkommer, må politirapport og annen offentlig godkjent legitimasjon med bilde fremvises f.eks. nor Les mer

SØKNAD OM EKSTRAPASS (over 18 år) Les mer

SØKNAD OM MIDLERTIDIG PASS  (alle aldre) Dersom man har mistet sitt vanlige pass (f.eks. ved tyveri eller ved tap av passet) og det ikke er mulig å avvente utstedelse av ordinært pass, kan man normalt få utstedt midlertidig pass. Ved søknad om nødpass må det medbringes: Politirapport fra det brasilianske politi. Norsk ID (norsk førerkort / norsk bankkort / kopi av det tapte pass) 2 passf Les mer

Fra 7. april 2010 må alle som søker om pass ha fått tildelt norsk personnummer. Eneste godkjente begrunnelse for søknad om personnummer er søknad om pass, og derfor må søknad om pass fremsettes samtidig som man søker om personnummer. Informasjon om personnummer kan kun skje når passet blir utlevert til søker. Les mer

Nedenfor finner du informasjon om regler for norsk statsborgerskap. Vær oppmerksom på at informasjonen ikke er uttømmende. For utfyllende og oppdatert informasjon vennligst oppsøk Utlendingsdirekto...