A | A | A

Gebyr

Gebyr i forbindelse med arbeids- og oppholdstillatelser til både Norge og Danmark betales utelukkende på nett.
OBS. Foruten online gebyret for arbeids- og oppholdstillatelser til Danmark tar utenriksstasjonen et konsulært gebyr på innleveringen av søknaden. Beløpet avhenger av søknadstype. Les mer

 
For betaling til Ambassaden i Brasília:

Gebyrene må betales kontant ved fremmøte. Ambassaden aksepterer ikke kredittkort.

 
For betaling til generalkonsulatet i Rio de Janeiro:

Gebyrene må betales med debitkort ved fremmøte.

 

Priser er oppgitt i brasilianske reais (BRL).

Søknadstype

Pris 

Pass – (barn under 16 år)

 110,00

Pass – (voksne)

 180,00

Nødpass

 180,00

Konsulær erklæring

 95,00

Rett kopi (minimum BRL 95,00)

22,00 

Mønstringer / CRA

 190,00

Midlertidig Nasjonalitetsbevis for norske fartøy

 190,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bookmark and Share