A | A | A

Annet

Ved dødsfall i utlandet vil utenriksstasjonene bistå med informasjon til pårørende i forbindelse med hjemsendelse av kiste eller urne. Les mer

Dersom du planlegger å reise rundt i Brasil, sjekke inn på hotell eller gå på sportsarrangementer med barn du ikke har foreldreansvar for må man ha med seg en skriftlig tillatelse. Les mer

  Det er ikke mulig å få en politiattest gjennom en norsk ambassade eller konsulat. Norske statsborgere må kontakte politiet i Norge direkte. Bor du i utlandet, og trenger politiattest fra Norge, kan du sende en søknad til politiet der du tidligere var bosatt. Dersom det ikke er særskilte merknader i attesten, kan du be om å få den skrevet ut på engelsk, tysk, fransk eller spansk. Du må legge Les mer

Det inngår i en utenriksstasjons oppgaver å hjelpe nødstilte nordmenn i utlandet. Det avhenger av omstendighetene i hvert enkelt tilfelle når og i hvilken form eventuell bistand fra stasjonene kan ytes; Observer at det alltid anbefales å skaffe seg en god reiseforsikring ved reise til utlandet. Les mer

Å reise til utlandet uten reiseforsikring kan få store konsekvenser for deg eller din familie. Skulle du trenge sykehusbehandling og hjemtransport med ambulansefly fra utlandet, kan utgiftene bli svært høye. Det kan faktisk koste deg en million! Du bør derfor sørge for å tegne en god reiseforsikring – eller sjekke at den du har, er dekkende for din neste reise. Les mer

Foto: Advokatbygget - Brasília.

I forbindelse med hendelsene i Brasil er det blitt laget en liste over engelsktalende advokater i Brasil. Les mer