A | A | A

Velkommen til det Kgl. Norske Generalkonsulatet i Rio de Janeiro.

Generalkonsul Sissel Hodne Steen.Generalkonsul Sissel Hodne Steen.

Forholdet mellom Norge og Brasil har utviklet seg mye og blitt stadig viktigere og tettere siden det første skipet med norsk klippfisk, «bacalhau», ankom Brasil i 1843 og returnerte til Norge med brasiliansk kaffe.

I dag er det omfattende forbindelser mellom våre to land på en rekke områder, politisk, kulturelt og ikke minst økonomisk. En illustrasjon på dette er at det i dag fins godt over hundre norske selskaper i Rio de Janeiro alene og at omtrent hvert fjerde skip på brasiliansk sokkel offshore er norsk eid/kontrollert.

I Rio bor det anslagsvis mellom 500 og 1000 nordmenn. Dette er en av de største norske «kolonier» i verden. Spesielt gledelig er det at det kommer stadig flere norske studenter til Brasil og Rio samtidig som flere brasilianske studenter reiser til Norge for å studere.

Den norske regjering laget i 2011 en egen strategi for å fremme og videreutvikle forbindelsene mellom våre to land. Selv om Brasil og Norge er svært forskjellige og ligger langt fra hverandre geografisk, har vi likevel mye til felles og betydelig samarbeid, blant annet innen olje/gass og maritim sektor, energi, skog- og fiskeriforvaltning.

Generalkonsulatet samarbeider tett med Innovasjon Norge, Sjømatrådet, samt det lokale norske Rederiforbundet og INTSOK for å fremme norsk næringsliv i Rio og Brasil.

Brasil og Rio vil være fokus for verdens oppmerksomhet også i tiden framover, ikke minst fordi de Olympiske leker og Paralympics avholdes i Rio de Janeiro august og september 2016.

Det er en glede for meg å kunne ønske velkommen til den fantastiske byen Rio og informere om Generalkonsulatets virksomhet her.

Generalkonsul Sissel Hodne Steen

Det Kgl. Norske Generalkonsulat i Rio de Janeiro

 


Bookmark and Share