A | A | A

Generalkonsulatet i Rio de Janeiro

Forholdet mellom Norge og Brasil har utviklet seg mye og blitt stadig viktigere og tettere siden det første skipet med norsk klippfisk, «bacalhau», ankom Brasil i 1843 og returnerte til Norge med brasiliansk kaffe. I dag er det omfattende forbindelser mellom våre to land på en rekke områder, politisk, kulturelt og ikke minst økonomisk. En illustrasjon på dette er at det i dag fins godt over... Les mer

Generalkonsulatet i Rio de Janeiro. Adresse, telefon og etc. Les mer

Rio de Janeiro regnes som landets hovedsete for energi, offshore og maritim virksomhet. Generalkonsulatet har som hovedoppgave å fremme norsk næringsliv, profilere Norge og er en fagstasjon for konsulære saker. Søknadsfrist for stillingen er 10. april 2017. Les mer