A | A | A

Sikkerhetssituasjonen i Espirito Santo

Som følge av politistreiker i delstaten Espírito Santo har sikkerhetssituasjonen i hele delstaten forverret seg, også i hovedstaten Vitória og andre byer. Det er blant annet registrert økende tilfeller av ran, overfall og drap. Flere skoler og legesenter holder stengt. Kollektivtransport er også påvirket. Norske borgere anbefales å følge lokale situasjonsoppdateringer og å lytte til råd fra lokale myndigheter.

For kontaktinformasjon til Generalkonsulatet i Rio de Janeiro, se følgende side:

http://www.noruega.org.br/Norsk/GK/contact/#.WJoTpuQzWUk


Bookmark and Share