A | A | A

Endret sikkerhetssituasjon i flere delstater

Som følge av politistreiker i flere av Brasils delstater kan tilreisende oppleve et endret sikkerhetsbilde og praktiske utfordringer ved kontakt med politiet.

Espirito Santo

Som følge av politistreiker i delstaten Espírito Santo har sikkerhetssituasjonen i hele delstaten forverret seg, også i hovedstaten Vitória og andre byer. Det er blant annet registrert økende tilfeller av ran, overfall og drap. Flere skoler og legesenter holder stengt. Kollektivtransport er også påvirket. Norske borgere anbefales å følge lokale situasjonsoppdateringer og å lytte til råd fra lokale myndigheter.

Rio de Janeiro

Som følge av streik blant utvalgte sivilpolitienheter i Rio de Janeiro kan tilreisende oppleve vanskeligheter med å anmelde hendelser ved byens politistasjoner. Hendelser etterforskes og behandles selektivt gjennom streikeperioden. Ved alvorlige hendelser, ta kontakt med Generalkonsulatet i Rio de Janeiro. For å anmelde hendelser elektronisk, se:

https://dedic.pcivil.rj.gov.br/

 

For kontaktinformasjon til Generalkonsulatet i Rio de Janeiro, se følgende side:

http://www.noruega.org.br/Norsk/GK/contact/#.WJoTpuQzWUk


Bookmark and Share