A | A | A

Som følge av politistreiker i flere av Brasils delstater kan tilreisende oppleve et endret sikkerhetsbilde og praktiske utfordringer ved kontakt med politiet.

Les mer

Når OL-ilden tennes 5. august, åpner Sjømannskirken og Svenska kyrkan dørene til et felles skandinavisk møtested i Rio de Janeiro, slik det også var under OL i Sydney, Athen og Beijing.

Les mer

Norske helsemyndigheter har publisert helsefaglige reiseråd til gravide om utbrudd av zikafeber.

Les mer

Regjeringen lanserte «Nasjonal handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter» i oktober 2015. Handlingsplanen er en oppfølging av FNs veiledende prinsipper og presenterer regjeringens forventninger til norske selskaper i utlandet.  Formålet med FNs veiledende prinsipper er å bidra til en mer sosial og bærekraftig økonomisk utvikling og sikre likere rammebetingelser for et bærekraftig...

Les mer

  On November 14th the Norwegian Deputy Minister of Foreign Affairs, Mr. Morten Høglund, launched a report detailing Norwegian Investments in Brazil. The report shows that at year-end 2013 Norwegian companies had invested more than USD 23bn and employed close to 20,000 people in Brazil. To read more about norwegian investments in Brazil, please see attached report.

Les mer

"Norsk i Rio", Sjømannskirken og generalkonsulatet i Rio de Janeiro ønsker alle nordmenn velkommen til 17. mai-feiring 2016!

Les mer

I løpet av 2015 ble det påvist en sterk økning i tilfeller av zikafeber i Brasil, spesielt i nordøstlige områder av landet.  Zikafeber forårsakes av et virus som overføres med mygg, og symptomene er vanligvis milde. Samtidig med utbruddet av zikafeber er det observert en kraftig økning i antallet barn født med fosterskaden mikrokefali i flere delstater i Brasil. Selv om det ikke er endelig...

Les mer

Det blir utgitt en rekke bøker av norske forfattere på portugisisk i år.

Les mer
Wilson Andersen Ballão, formann i Alfredo Andersens Venner & Paulo Viapana, Secretário de Estado da Cultura do Paraná & Helle Klem, Norges generalkonsul i Rio de Janeiro . 
Foto: Runa Tierno.

Den 4. september 2013 var det åpning av norsk kunstutstilling i Centro Cultural Correios i Rios historiske sentrum.

Les mer